Accuraat, Competent & Betrouwbaar

Coaching en Training

Medewerkers de “tools” aanreiken, zodat zij weten hoe zij in bepaalde situatie moeten handelen of op welke wijze zij het beleid, de procedures en regels moeten toepassen is een vereiste voor het beperken en beheersen van (criminaliteit)risico’s binnen een organisatie.
Wat wij eigenlijk nog belangrijker vinden is dat het ook bijdraagt aan de (persoonlijke) ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van uw medewerkers.

Trainen is het overbrengen van kennis.
Uw medewerkers krijgen de “tools” aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen.

Coachen is het ondersteunen van medewerkers bij het toepassen van de “tools” in aansluiting op de persoon van de medewerker.

Tijdens onze trainingen proberen we samenspel te maken van het bovenstaande. Een training maken wij dan ook op maat voor uw onderneming. Vooraf brengen wij procedures en incidenten in kaart en tijdens de trainingen spelen wij in op de ervaringen van de deelnemers.

ACB Bedrijfsrecherche BV verzorgt trainingen voor o.a.

 • MKB
  Hierbij kunt u denken aan trainingen op gebied van
  winkelcriminaliteitspreventie (agressie – overval – winkeldiefstal)
  interne criminaliteit (herkennen – voorkomen)
 • Verzekeraars en Financiële instellingen
  Hierbij kunt u denken aan trainingen zoals:
  Fraudeherkenning/Fraudebestrijding
 • Opleiding Particulier Onderzoeker

Behoefte aan training, maar zeker ook die aan coaching, kan op diverse manieren naar voren komen. Tijdens een adviestraject kan de noodzaak naar voren komen, maar ook een rechercheonderzoek kan mede als uitkomst hebben dat een training of een coachingstraject problemen in de toekomst zouden kunnen voorkomen. Anderzijds kan een training leiden tot een advies en in bepaalde gevallen zelfs tot het instellen van een rechercheonderzoek.

Neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor nadere informatie over training en coaching.