Accuraat, Competent & Betrouwbaar

Bedrijfsrecherche

Wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet in de haak is binnen uw organisatie heeft dit vaak zijn weerslag op de wijze waarop u, maar zeker ook uw medewerkers reageren/functioneren.

Het vermoeden van een intern (fraude)probleem maakt dat de werksituatie voor collega’s moeilijk wordt. Medewerkers voelen zich dan niet “vertrouwd en veilig” op hun werkplek en natuurlijk is het ook zo dat uw onderneming (onnodige) schade oploopt.
Het instellen van een rechercheonderzoek kan de situatie verbeteren en het probleem doen stoppen. Het uitgangspunt van een onderzoek is altijd “objectieve waarheidsvinding”.
Wij gaan op zoek naar de waarheid, hoe deze ook uitpakt.
Voor het oplossen van een incident kan nimmer zekerheid worden gegeven. Het laten zien dat een bepaalde situatie serieus wordt genomen is voor medewerkers vaak een teken dat u als werkgever serieus kijkt naar de problemen.
Een ingesteld onderzoek heeft altijd resultaat in de advisering sfeer. U krijgt duidelijkheid over het waarom van een probleem en over de wijze waarop herhaling voorkomen kan worden.

Voor ons is dan ook niet alleen de vraag WIE is verantwoordelijk voor een incident, maar ook de vraag WAAROM van groot belang.

U ontvangt van elk door ons ingesteld rechercheonderzoek een heldere rapportage, welke gebruikt kan worden voor eventuele juridische stappen.
Daarnaast adviseren wij u altijd welke stappen u als ondernemer kunt zetten om in de toekomst een dergelijk incident te voorkomen.

Als u zich afvraagt welke soort onderzoek wij uitvoeren dan moet bijvoorbeeld denken aan:

  • Fraudeonderzoek
  • (interne) diefstalonderzoek
  • Onrechtmatig ziekteverzuim
  • Overtreding concurrentie- , relatiebeding
  • Sabotage
  • Etc.

Hebt u het gevoel dat er iets niet in de haak is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.