Accuraat, Competent & Betrouwbaar

Advies

Advisering op het gebied van risicobeperking en beheersing op criminaliteitgebied is één van de drie vormen van dienstverlening van ACB Bedrijfsrecherche BV.
U kunt hierbij denken aan het in kaart brengen van de risico’s welke uw organisatie, of een onderdeel daarvan, loopt op het gebied van (interne) criminaliteit en welke procedures uw onderneming kent en of en zo ja op welke wijze deze worden nageleefd?

Vaak hoor je stelling in ondernemingsland:

“De schade aan interne criminaliteit bedraagt jaarlijks 5% van je bruto omzet”


Dit is natuurlijk een aanzienlijk bedrag en vragen als, geldt dit ook voor mijn bedrijf ? en wat kan ik eraan doen ?, kunt u zich als ondernemer stellen.
Als deze stelling in zijn algemeenheid waar is, is daar dan ook bij gekeken naar het effect van deze incidenten op uw medewerkers en indirect op de productiviteit van uw medewerkers.

Het hebben van beleid en procedures wil nog niet zeggen dat deze procedures daadwerkelijk worden nageleefd. Het simpelweg maken van bijvoorbeeld een boekje met daarin opgenomen de nieuwe regels voor integriteit is niet voldoende. U zult als ondernemer veel meer aandacht aan het implementeren van dergelijk beleid moeten besteden.

Advies zien wij dus niet simpelweg als het opstellen van beleid, procedures en regels. Het vertalen van het beleid etc. naar uw werknemers is van veel groter belang. Beleid werkt alleen als het door de mensen gedragen wordt, is onze overtuiging.
Een advisering is voor ons dan ook niet compleet als de resultaten daarvan niet gedragen wordt door u als ondernemer, maar zeer zeker ook door uw medewerkers.

Natuurlijk kan een adviseringstraject naar aanleiding van een vraag van uw kant worden opgestart. Vaak zien wij echter ook dat advisering voortvloeit uit een rechercheonderzoek of uit coaching of training. Uit een advisering kan ook de behoefte aan coaching en training ontstaan of misschien worden wij gedurende het traject wel geconfronteerd met een incident dat onderzocht moet worden.

Graag leggen wij onze werkwijze aan u uit in een geheel vrijblijvend gesprek.