Accuraat, Competent & Betrouwbaar

Achtergrond

Ik ben in 1979 in het Brabantse Dongen begonnen als politieman bij de Rijkspolitie. In 1983 ben ik daar aan de slag gegaan als groepsrechercheur.
In 1986 werd de overstap naar het district Amsterdam van de Rijkspolitie gemaakt en kwam ik als groepsrechercheur in Ouderkerk ad Amstel te werken.
In de functie van groepsrechercheur kwam ik in aanraking met alle vormen van criminaliteit, van diefstal van een fiets tot verdovende middelen, fraude, en levensdelicten.

Vanaf 1992 heb ik deel uitgemaakt van rechercheteams, welke onderzoeken verrichten naar groeperingen in de georganiseerde criminaliteit. Hierbij werd ik al snel verantwoordelijk voor het opstellen van de processen-verbaal van deze langlopende onderzoeken. Naast deze rol van administratief coördinator werd ik als (tactische) coördinator, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van rechercheurs.

In 1995 werd de overstap gemaakt naar de toenmalige opsporingsdienst van GAK Nederland. Als (senior) rechercheur verrichte ik daar onderzoeken naar uitkerings- en premiefraude. Hierbij werd ook leiding gegeven aan Multi disciplinaire teams, die (complexe) premiefraude-onderzoeken instelden.

In 1998 werden de eerste schreden gezet in de particuliere onderzoek branche en begon ik als bedrijfsrechercheur/particulier onderzoeker. Als bedrijfsrechercheur verrichte ik onderzoeken voor zowel multinationals, als bedrijven in de Retail en de Detailhandel. Verder werden door mij trainingen ontwikkeld en verzorgd op het gebied van (interne) winkelcriminaliteitsbestrijding, maar ook op het gebied van fraudeherkenning/bestrijding voor verzekeraars/financiële instellingen.

Uiteindelijk hebben deze ervaringen in 2003 geleid tot het oprichten van mijn eigen recherchebureau,

ACB Bedrijfsrecherche BV.

Ton van der Bruggen