Accuraat, Competent & Betrouwbaar

ACB Bedrijfsrecherche BV, is opgericht eind 2003. In de loop der jaren hebben wij ons meer en meer ontwikkeld tot een dienstverlener met aandacht voor alle problemen binnen organisaties op criminaliteitsgebied. Hierbij werd het ons al snel duidelijk dat aandacht voor de mensen binnen uw organisatie een belangrijke invloed heeft op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Mensen staan dan ook centraal in onze aanpak.

Niet alleen repressief (onderzoek), maar ook preventief ( advies, training en coaching), ondersteunen wij u en uw medewerkers. Hierdoor neemt de invloed, welke criminaliteit heeft op uw organisatie en op het functioneren van uw medewerkers af en wordt de betrokkenheid van uw medewerkers vergroot.

Accuraat, Competent & Betrouwbaar

zijn de kernwoorden voor onze dienstverlening.


Deze letters staan echter ook voor de vormen dienstverlening welke wij u bieden:

Advies, Coaching en Training, Bedrijfsrecherche

Alles verandert!

Het lijkt wel of er alleen maar aandacht is voor “regels”. Als zaken op papier maar goed geregeld zijn, dan loopt het in mijn organisatie geweldig!

Je kunt je afvragen: “IS DIT DAADWERKELIJK ZO?”

Steeds vaker zien wij dat binnen organisaties bovenstaande gedachte wordt gehanteerd. Aan de andere kant zien wij incidenten binnen organisaties, van interne diefstal of fraude, onterecht ziekteverzuim tot sabotage. Niet zelden blijkt de oorzaak van deze incidenten te liggen in een stuk onvrede, ontstaan door miscommunicatie, het zich niet gewaardeerd voelen of een gevoeld tekort aan “aandacht” voor de mens in de organisatie.

Personeel is het belangrijkste “instrument” binnen een organisatie, maar ook de hoogste vorm van beveiliging. Aandacht, een veilig gevoel en betrokkenheid zijn voor ons de kernbegrippen om uw organisatie te laten floreren en zo ook de risico’s van (interne) criminaliteit te reduceren.
Onze dienstverlening zien wij dan ook niet als drie afzonderlijke onderdelen, maar meer als onderdelen welke gezamenlijk voor u tot een optimaal resultaat kunnen leiden.
Voor meer informatie over hoe onze dienstverlening u bedrijf kan ondersteunen, leest u verder bij de afzonderlijke vormen van dienstverlening, maar u kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.